Stefan Heinrichs sai vastuuta jo nuorena – haluaa nyt auttaa muita kasvamaan ja löytämään uuden ammatin

Kun Hankenilta juuri valmistunut Stefan Heinrichs aloitti kymmenen vuotta sitten Academic Workilla myyntitehtävissä, hän kiinnitti huomionsa asiakassopimuspohjaan, joka istui huonosti Suomen markkinoille. Ruotsalainen toimitusjohtaja otti nuorukaisen huomion vakavasti ja pyysi häntä saman tien laatimaan uuden. Vastuu ja vapaus ovat yhä tärkeitä arvoja Academic Workissa, ja niiden vaalimisesta Heinrichs vastaa nyt Suomen toimitusjohtajan roolissa.

Edellisen kerran Stefan Heinrichs , 36, harjoitteli ajankäytön hallintaa siirryttyään toimitusjohtajaksi kahdeksan vuotta sitten. Nyt samaa tarvitaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Erityisesti hän korostaa läsnäoloa lasten kanssa: ”Sillä läsnäolo on tärkeämpää kuin se, että on vain fyysisesti paikalla.”

Stefan Heinrichsin mielestä vuokratyön maine on viime vuosina parantunut.

Kuva 1. Stefan Heinrichsin mielestä vuokratyön maine on viime vuosina parantunut.

Alkuperäisestä missiosta ja periaatteista ei haluta luopua

Ruotsissa perustettu Academic Work on jo 20 - vuotias. Sen ydinajatus on pysynyt ennallaan: luoda työpaikkoja nuorille ammattilaisille. ”Olemme mukana uran alkuvaiheessa auttamassa nuoria alkuun ja antamassa näytön paikkoja” , Heinrichs kertoo.

Heinrichs itse on esimerkki siitä, millaisia mahdollisuuksia voi saada jo nuorena. Uusia kasvutarinoita syntyy päivittäin. ”Tänään viimeksi taloushallinnossamme työskentelevä opiskelija kiitti saamastaan vapaudesta ja vastuusta.”

Kasvun ja kehittymisen taustalla on ollut monia asioita, kuten asioiden ja tekemisen tapojen muuttaminen tarvittaessa. Heinrichs varmistaa, etteivät tällaiset periaatteet unohdu arjessa. Sormen on oltava jatkuvasti henkilöstön pulssilla. Yrittäjämäinen vapaus vaatii rinnalleen toimivat rakenteet, jotka tukevat mutta eivät rajoita liikaa.

Visio, joka saa viisarit värähtämään

Heinrichs pitää Academic Workia resursoinnin asiantuntijana. Tämä rekrytointia tai henkilöstövuokrausta laveampi linjaus tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudenlaisten liiketoimintamallien luomiseen. ”Palvelumme tulevatkin lähemmäksi muita HR-alan palveluita, ovat ne sitten konsultointia tai työnantajamielikuvan rakentamista.”

Uusia palveluita ja jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä tarvitaan, sillä yritys aikoo nostaa liikevaihtonsa 100 miljoonaan vuoteen 2022 mennessä. ”Meille on tyypillistä, että ensin asetamme kunnianhimoisen tavoitteen ja sen jälkeen mietimme, millä sinne päästään” , Heinrichs kertoo.

Moni työntekijämme kertoi saaneensa visiosta kylmiä väreitä” , Heinrichs iloitsee, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että myös kyseenalaistamista tarvitaan, koska se pakottaa johdon miettimään yksityiskohtia.

Toimiala huutaa avoimuutta ja yhteisiä pelisääntöjä

Academic Work on kiinnostunut yhä enemmän toimialan kehittämisestä. Heinrichs pitää tärkeänä avoimuutta, yhteisiä pelisääntöjä ja sitä, että alan organisaatiot parantavat yhdessä toimialan ja vuokratyön mainetta. ”Toimimme yli 2,6 miljardin euron markkinassa” , Heinrichs painottaa.

”Alalla oli joitakin vuosia sitten varsin negatiivinen maine, mutta se on mielestäni parantunut” , Heinrichs kiittelee, mutta myöntää, että skeptisyyttä esiintyy yhä. ”Ajatellaan, että vuokratyö on huonompaa työtä, vaikka tutkimuksissa näkyy, että se on esimerkiksi hyvin nopea tapa työllistyä.”

Heinrichsin mielestä yhteiskunnan sääntelyn keventämisellä voisi olla myönteisiä vaikutuksia. Erityisesti IT- alalla ulkomaalaisten työllistämisen helpottaminen auttaisi osaajapulaan: ”Tässä on muna-kana-ongelma: ihmisen pitäisi asua täällä ja hänellä pitäisi olla suomalainen pankkitili tai asunto, mutta hän ei saa niitä ennen kuin on saanut työluvan.”

Työelämän murros asettaa vaatimuksia kaikille osapuolille

Työnantajien on osattava huomioida nuorten odotusten ja perusarvojen muuttuminen. Heinrichsin mielestä esimerkiksi esimiestyö ei silti katoa mihinkään, koska etänä ohjeistava ”Lync-pomo” ei vastaa nuorten odotuksia. ”Usein halutaan esimies, joka antaa palautetta ja kysyy, miten voit.”

Toisaalta työntekijät joutuvat pohtimaan entistä enemmän työmarkkina-arvoaan ja sitä, mitä annettavaa heillä on työnantajille.

Heinrichsin mukaan vastavalmistuneiden työelämävalmiuden ovat sitä paremmat, mitä enemmän he ovat saaneet koulussa kokeilla ja yhdistellä erilaisia asioita ja oppiaineita. Nuorten vahvuuksiksi Heinrichs lukee sosiaaliset taidot ja rohkeuden ilmaista mielipiteensä.

Vuovaikutustaitojen, tiimityötaitojen ja teknologiataitojen lisäksi on oltava käsitys siitä, kuinka oma tekeminen vaikuttaa asiakkaaseen tai asiakkaan asiakkaaseen.

Heinrichs korostaa jatkuvaa ja koko elämän kestävää oppimista. Academy tarjoaa tähän yhden välineen.

Kuva 2. Heinrichs korostaa jatkuvaa ja koko elämän kestävää oppimista. Academy tarjoaa tähän yhden välineen.

Jatkuvasta oppimisesta apua kohtaanto-ongelmaan

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma mietityttää myös Heinrichsia. Vastuu on hänen mielestään niin työnantajilla, yhteiskunnalla kuin työntekijälläkin. Hän heittää palloa myös koulumaailmaan, jotta tietoisuus työn muuttumisesta iskostettaisiin suomalaisiin jo varhain. Organisaatioiden osaamistarpeet ovat muuttuneet. Siinä missä aiemmin asiakkaille saattoi kelvata stereotyyppinen ”nörtti”, nykyään koodarinkin pitää olla sosiaalinen ja ymmärtää bisnestä. Kaikki työntekijät eivät ole tätä vielä oivaltaneet.

Keskiössä on koko elämän kestävä oppiminen. ”Uusilla oppimista tukevilla palveluilla voidaan luoda fiilistä eteenpäin menemisestä ja kehittymisestä” , Heinrichs sanoo. Mitä enemmän opiskelemme uusia asioita, sitä vähemmän ne meitä pelottavat.

Academy yhdistää alanvaihtajat ja yritykset

Intensiivikoulutuksia Accelerated Learning -periaatteella tarjoava Academy on näkyvimpiä asioita, joita Academic Work on tuonut markkinoille viime vuosina. Ruotsissa kehitetty konsepti on saanut hyvän vastaanoton myös Suomessa. Avointen koulutusten lisäksi järjestetään asiakkaille räätälöityjä koulutuksia.

Academy vastaa ihmisten tarpeeseen oppia uuden ammatin ja työnantajien tarpeisiin löytää osaajia erityisesti niillä toimialoilla, joissa vallitsee osaajapulaa. Koulutukseen valittu henkilö oppii uuden taidon – esimerkiksi koodauksen – kolmen kuukauden intensiivisen koulutusjakson aikana. ”Se on tarpeeksi pitkä aika, jotta siinä ehtii oppia paljon, mutta tarpeeksi lyhyt, jotta se ei ole liian rankka” , Heinrichs perustelee.

Esimerkiksi ohjelmistokehittäjät koodaavat koulutuksen aikana jopa 500 tuntia, mikä vaatii vahvaa sitoutumista oppimiseen. Koulutuksessa keskitytään ennen kaikkea tekemiseen – niin yksin, pareina kuin ryhmissäkin. Palautetta annetaan jatkuvasti. ”Osallistujiin iskostuu jatkuvan oppimisen ajatus” , Heinrichs kehuu.

Academic Work varmistaa rekrytointikokemuksensa avulla sen, että koulutukseen valitaan oikeat henkilöt. Hakijoille tehdään ensin kognitiivisia kykyjä mittaavia testejä, koska opiskelijan pitää olla tietyllä tasolla pystyäkseen oppimaan kolmessa kuukaudessa uuden työn. Lisäksi hakija suorittaa persoonallisuustestin.

Heinrichsin mielestä yrityskulttuurin vaaliminen on toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä.

Kuva 3. Heinrichsin mielestä yrityskulttuurin vaaliminen on toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä.

”Koulutukseen osallistujan on uskallettava ottaa askel pois nykyisestä tehtävästä ja urasta” , Heinrichs korostaa. Hakijoiden määrä on yllättänyt myönteisesti, mutta vieläkin suurempi yllätys on ollut hakijoiden monipuolisuus. ”Ensimmäisellä kurssilla oli muun muassa pappi ja meribiologi. Toisella kurssilla oli taas IT- alalle pyrkivä strategiajohtaja isosta suomalaisesta yrityksestä.”

Koulutuksen päättymisen jälkeen konsultit saavat vakituisen työpaikan Academic Workilla, joka vuokraa konsultit asiakasyrityksilleen. Asiakkailla on myös mahdollisuus rekrytoida konsultit itselleen. ”Academya kehitetään yritysten tarpeet edellä” , Heinrichs sanoo.

Lempeästi kunnianhimoinen kulttuuri

Juuri nyt toimitusjohtajan fokus on yrityskulttuurin vaalimisessa ja edelleen kehittämisessä. Heinrichs muuttuu mietteliään näköiseksi, kun häneltä kysytään, mitä hän haluaisi vielä saada aikaan. Hän myöntää unelmoivansa Academic Workista, joka menee itsenäisesti eteenpäin ja hoitaa itse itseään. ”Olisi mahtavaa, että firma olisi vielä elinvoimainen ollessani eläkkeellä.”

Heinrichsin mukaan Academic Workin työntekijöitä yhdistävä piirre on lempeä kunnianhimo. ”Kaikki ovat äärimmäisen kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä, mutta kunnianhimo menee yli tosi harvoin, jos koskaan.” Muita ei siis poljeta alaspäin, vaan osaamista jaetaan ja iloitaan toisten onnistumisista.

Academic Workin on osattava kohdata kunnianhimoisten työntekijöidensä odotukset työelämälle ja työpaikalle. Mahdollisuuksia annetaan, mutta kaikki ei tapahdu käden käänteessä. ”On tietenkin vähän hassua, että samaan aikaan heitämme 100 miljoonan liikevaihtotavoitteen ja pyydämme kärsivällisyyttä” , Heinrichs naurahtaa.

Aki Ahlroth

Editor-in-Chief