Yhteistyössä

Rekrygaalan suojelijan, työministeri Tuula Haataisen tervehdys

Kuva: Markku Lempinen CC-BY-4.0

Rekrytointialan ammattilaiset toteuttavat ihmisten unelmia.

Työnhakijat unelmoivat haastavammasta työnkuvasta, paremmin muuhun elämään istuvasta työstä – tai ylipäätään työpaikan löytämisestä. Työnantajat taas unelmoivat kasvusta, paremmasta kyvystä palvella asiakkaita ja mahdollisuudesta luoda jotain, mitä muut eivät vielä ole keksineet.

Rekrytointi on paikoitellen raskasta puurtamista, parhaimmillaan äärimmäisen palkitsevia onnistumisia ja aina tärkeää työtä. Toimiva yhteiskunta tarvitsee rekrytoinnin ammattilaisia, jotka auttavat toteuttamaan työelämään liittyviä unelmia.

Unelmien toteuttaminen edellyttää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman keskeinen tavoite on sen otsikossa: "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta". Työministerinä tehtäväni on edistää tämän tavoitteen toteutumista muun muassa työllisyyden ja työmarkkinoiden, työperäisen maahanmuuton ja kotouttamisen sekä työvoimapalveluiden kehittämisen kautta.

Toukokuun alussa tuli voimaan pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka tavoittelee entistä tiiviimpää ja yksilöllisempää työllisyyspalvelua. Työnhakijan säännöllinen kohtaaminen ja työnvälityksen aktiivisuus pyrkivät muun muassa lyhentämään tarpeettoman pitkiksi venyviä työttömyysjaksoja. Vaikka uudessa mallissa on niin työllisyyspalveluiden asiantuntijoilla kuin työnhakijoilla paljon perehtymistä, olemme saaneet jo kiittävää palautetta. Työnhakijat arvostavat sitä, että heidät kohdataan heti työttömyyden alettua ja että heitä tuetaan uuden työn etsimisessä ammattilaisten avulla.

Työnhakijoiden ja työnantajien näkökulmasta merkittävä askel kohti toimivampia työllisyyspalveluja on uusi digitaalinen palvelualusta, Työmarkkinatori. Kokemukset palvelun ensimmäisiltä kuukausilta ovat olleet rohkaisevia. Tämän toteutuminen tarkoittaa, että olemme taas lähempänä yhden isomman tavoitteen toteutumista: TE-hallinnon uudistuneiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Kiitos kuuluu tässä vaiheessa myös yksityisen sektorin toimijoille, jotka ovat omalla työllään kirittäneet kohti ketterämpää työvoimapalvelujen kehitystä.

Kaikkien unelmien osana ei ole kuitenkaan toteutua kuten haluaisimme.

Helmikuussa alkanut Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan rikkoi monta unelmaa. Kokonaisen sukupolven haaveet rauhasta Euroopassa joutuivat väistymään tavalla, joka on aiheuttanut surua, pelkoa ja epätoivoa. Miljoonat ukrainalaiset joutuivat luopumaan kodeistaan, kotimaastaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Heistä moni on hakenut turvaa myös Suomesta. Haluan esittää kiitokseni suomalaisille työnantajille, jotka ovat tarjonneet maastaan paenneille mahdollisuuden tehdä töitä Suomessa. Rekrytointiala on osoittanut kunnioitettavaa yhteisvastuuta järjestämällä oma-aloitteisesti työnantajia ja Suomeen paenneita ukrainalaisia yhdistäviä tilaisuuksia.

Niin kauan, kun ihmisillä on mahdollisuus unelmoida, ihmisillä on myös toivoa.

Ajatus koko rekrytointialaa yhdistävästä ja sen arvostusta kohottavasta tilaisuudesta on myös ollut aikanaan jonkun unelma. Viidessä vuodessa unelmasta on tullut todellinen tapahtuma ja tapahtumasta perinne. Se ei ole ollut mahdollista ilman, että useampi ihminen on jakanut saman tavoitteen ja tehnyt lujasti työtä sen eteen – yhdessä.

Rekrygaalassa palkittavat alan edistäjät, tapahtuman järjestäjät, tuomaristo ja koko rekrytointiyhteisö ovat kukin osaltaan kirkastaneet rekrytoinnin laajempaa merkitystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Mukavaa ja merkityksellistä juhlavuoden Rekrygaalaa. Jatketaan yhteistä työtä tavoitteiden eteen!

Tuula Haatainen

Työministeri

Kumppanit

FEX Suorahakuyritykset ry
Marketing Finland
Henry
HPL
HR Viesti
Työ- ja elinkeinoministeriö