Yhteistyössä

Rekrygaalan suojelijan, työministeri Tuula Haataisen tervehdys

Kohtaamamme COVID-19-epidemia ja siitä seuranneet väestön suojaamistoimet sekä elinkeinoille ja työllisyydelle aiheutuneet mittavat negatiiviset seuraamukset ovat osoittaneet kuinka haavoittuvainen koko maailma ja yhteiskuntamme on. Lupaava talouden ja työllisyyden kehitys on kääntynyt lomautusten ja työttömyyden nopeaksi kasvuksi sekä yrittäjien taloudelliseksi ahdingoksi.

Elämme hyvin epävarmoja aikoja, mutta juuri nyt meillä näyttäisi jo olevan toiveita paremmasta, kun voimme hallitusti avata talouttamme ja helpottaa epidemiasta johtuvia rajoituksia.

Hallitus on hyvin nopealla aikataululla onnistunut sopimaan ja päättämään mittavista yrityksiä ja yksilöitä auttavista tukitoimista. Niillä haluamme varmistaa, että paluu kohti normaalia on mahdollisimman sujuvaa ja pysyvät vahingot yrityksille ja työmarkkinoille sekä julkiselle sektorille ovat mahdollisimman pienet.

Hallitus panostaa mittavasti taloutta elvyttäviin ja työllisyyttä tukeviin toimiin ja investoimme tulevaisuuteen mm. kohdentamalla resursseja nuorten ja aikuisten osaamisen parantamiseen esimerkiksi lisäämällä korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Nyt, jos koskaan, tarvitaan innovatiivisia rekrytointia tukevia toimintatapoja ja toimijoita, jotka auttavat työpaikkoja ja tekijöitä löytämään toisensa mahdollisimman sujuvasti. Tämä edellyttää, että kaikki työvoimaa kysyvät yritykset ja työpaikkaa hakevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun toistensa löytämiseksi.

Oleellinen osa tätä on myös jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen mahdollisimman osuvasti. Erityisesti meidän on huolehdittava siitä, että nuoret löytävät opintojensa loppuun saattamiseen tarvittavat työssäoppimis- ja harjoittelumahdollisuudet sekä pääsevät valmistuttuaan kiinni työelämään. Edelleen on myös erittäin tärkeää löytää työpaikkoja vaikeammin työllistettäville ryhmille, kuten osatyökykyisille.

Osaavan työvoiman riittävyys on muuttuneessakin tilanteessa edelleen monien yritysten suurin kasvun ja menestyksen este. Yritykset tarvitsevat erityisosaamista, mitä ei aina ole saatavilla kotimaasta. Kansainvälisessä kilpailussa menestyäkseen, yritysten tulee kehittää valmiuttaan ja osaamistaan rekrytoida ja houkutella ulkomaisia osaajia – tai maassa jo olevia ulkomaisia opinnoistaan valmistuvia. Hallitus jatkaa yritysten tukemista tällä saralla muun muassa laajalla Talent Boost –ohjelmalla.

Kun nyt siirrymme epidemiasta paluun vaiheeseen ja käännämme katseemme tulevaan, haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että voimme yhdessä teidän, rekrytoinnin ammattilaisten, kanssa tehdä kaikkemme tukeaksemme elinkeinoelämää osaajien löytämisessä ja ihmisiä toiveidensa mukaisen työpaikan saamisessa. Jokainen uusi työsuhde on tärkeä ja suuri rekrytointiteko, joka osaltaan mahdollistaa yhteiskuntamme – ja jokaisen suomalaisen - hyvinvoinnin kestävää tulevaisuutta.

Kiitos tärkeästä työstänne, menestystä tulevaisuuteen ja antoisaa Rekrygaalaa kaikille!

Tuula Haatainen

Työministeri

Kumppanit

Henry
HPL
HR Viesti
Työ- ja elinkeinoministeriö

Kiinnostaako sinua kumppanuus?

Tule yhteistyökumppaniksemme vuoden odotetuimpaan tapahtumaan, jossa rekrytointiala näyttäytyy täydessä loistossaan.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme sinulle sopivan kokonaisuuden:

THOMAS
GRÖNHOLM

[email protected]

+358 40 544 4523

JONNA
KARVONEN

[email protected]

+358 40 5136 290